پروژه ها

گروه ایران کلد پرسینگ طی سالیان اخیر پروژه های بیشماری را جهت راه اندازی خطوط تولید روغن کشی (با پرس سرد) با موفقیت به انجام رسانیده است ؛ در این بخش برخی از پروژه های مذکور معرفی می گردند.

 

روغن کشی پرس ۳۵ و ۶۵ در تهران – قیطریه

مشتری : آقای کریمی

تاریخ نصب : ۱۳۹۵

مشتری ایران کلدپرسینگ iran cold pressing1- نمایی از محصول ایران کلد پرسینگ iran cold pressing2- نمایی از سیستم های پرس 35 و 65 iran cold pressing2- نمایی از تصویر محصولات ایران کلد پرسینگ iran cold pressing

فروش روغن های تخصصی ایران کلدپرسینگ iran cold pressingمشتری ایران کلدپرسینگ فروشگاه آقای کریمی IranColdPressing3- فروشگاه کریمی - مشتری ایران کلد پرسینگ Iran coldpressingآقای کریمی مشتری ایران کلدپرسینگ Iran Cold Pressing

 

روغن کشی با پرس سرد در تهران

مشتری : آقای شیخ علیزاده
تاریخ نصب : ۹۲/۱۰/۱۰
 

مشتری : روغن کنجد بکرانه
تاریخ نصب : ۹۲/۰۲/۱۰

مشتری : آقای صباغی
تاریخ نصب : ۹۳/۰۳/۱۵

 

مشتری :فروشگاه تن درست
تاریخ نصب : ۹۳/۱۰/۱۰

روغن کشی پرس ۳۵ تهران تجریش

مشتری : آقای شاهنواز

تاریخ نصب : ۹۳/۱۱/۰۲


تهران اسلامشهر

مشتری :فروشگاه دنیای سلامت
تاریخ نصب : ۹۳/۱۲/۲۰

تهران پیروزی

مشتری : آقای جعفری
تاریخ نصب : ۹۴/۰۵/۰۱

روغن کشی با پرس سرد تهران نیروی هوایی

مشتری : آقای نوازنی
تاریخ نصب :۹۴/۸

روغن کشی با پرس سرد تهران اتوبان ارتش

مشتری : آقای امینیان
تاریخ نصب : ۹۴/۰۹/۱۰

روغن کشی با پرس سرد در کرمان

مشتری : مهندس فرزان
تاریخ نصب : ۹۱/۱۲/۲۴
 

روغن کشی با پرس سرد در یزد

مشتری : نورالهی
تاریخ نصب : ۹۱/۱۲/۱۶

روغن کشی با پرس سرد در قزوین

مشتری : بابایی و فرازمهر
تاریخ نصب : ۹۱/۰۷/۲۱

روغن کشی با پرس سرد در نیشابور

مشتری : شرکت بهاران شرق
تاریخ نصب : ۸۸/۰۷/۰۵

روغن کشی با پرس سرد در شیراز

مشتری : شرکت خوراک دام مرودشت
تاریخ نصب : ۸۵/۰۹/۰۵

مشتری : شرکت شیراز داروى حافظ
تاریخ نصب :

روغن کشی با پرس سرد در شیراز

تاریخ نصب۹۳

روغن کشی با پرس سرد در اصفهان

مشتری : یزده خواصی
تاریخ نصب : ۹۲/۱۲/۰۵

مشتری : نورمحمدی
تاریخ نصب : ۹۲/۰۵/۰۹

مشتری : روغن کنجد رویان
تاریخ نصب : ۸۸/۰۷/۰۱

روغن کشی با پرس سرد در کاشان

مشتری : داروسازی باریج اسانس

تاریخ نصب : 

 

مشتری : آقای کرباسی

تاریخ نصب : ۹۳/۰۴/۰۱


 

مشتری : آقای مفیدی

تاریخ نصب : ۹۳/۰۳/۲۸ 

 

روغن کشی با پرس سرد در ارومیه

مشتری : شرکت سارینه و اروم نارین

تاریخ نصب : ۸۶/۱۰/۲۵

روغن کشی با پرس سرد در سنندج

مشتری : سازمان صنایع کردستان
تاریخ نصب : ۸۵/۰۴/۱۰

روغن کشی با پرس سرد در زاهدان

مشتری : حلوا شکری طاووس
تاریخ نصب : ۹۰/۰۸/۰۱

روغن کشی با پرس سرد در ماهشهر

مشتری : سازمان تعاون روستائی ماهشهر
تاریخ نصب : ۹۳/۰۵/۱۸


 

روغن کشی با پرس سرد در آمل

مشتری : آقای سلامت پناه


روغن کشی با پرس سرد در تاجیکستان

مشتری : سلیمانی
تاریخ نصب : ۹۱/۰۶/۱۰

روغن کشی با پرس سرد در سبزوار

مشتری : آقای کوشکی و اردکانی
تاریخ نصب : ۹۳/۱۰/۰۷

روغن کشی با پرس سرد در ماکو

مشتری : آقای سلیمانی
تاریخ نصب : ۹۳/۱۰/۳۰


روغن کشی با پرس سرد در بروجن

مشتری : آقای شیروانی

تاریخ نصب :۹۴/۷

روغن کشی با پرس سرد درشهرکرد

مشتری : آقای صالحی

تاریخ نصب :۹۴/۵

روغن کشی با پرس سرد رشت

مشتری : آقای قلندری
تاریخ نصب : ۹۴/۰۶/۰۱

روغن کشی با پرس سرد قشم

مشتری : آقای بهار دوست

تاریخ نصب : ۹۴