تماس با ما

لطفا در ساعات اداری با شماره تلفن های زیر تماس حاصل فرمایید.

دفتر مرکزی ایران کلدپرسینگ

۰۲۱-۲۲۹۸۶۳۵۶

نشانی: تهران، چهارراه پاسداران، میدان حسین آباد، کوچه کلانتری، پلاک ۲۴

info@irancoldpressing.com

instagram: irancoldpressing

بخش فروش دانه های روغنی

۰۲۱-۲۲۹۸۶۳۵۶ داخلی ۲

۰۹۱۲۴۳۵۷۰۳۵

بخش فروش روغن

۰۲۱-۲۲۹۸۶۳۵۶ داخلی ۲

۰۹۱۲۳۰۹۵۲۰۲

مشاوره صنایع غذایی و پشتیبانی

۰۹۳۸۵۲۵۲۷۹۹

a.a@irancoldpressing.com

نمایندگان استانی فروش دستگاه

استان اصفهان

آقای مرادی: ۰۹۱۳۵۹۵۹۵۳۶

۰۹۱۳۳۰۳۱۵۰۰

استان فارس، هرمزگان، بوشهر

آقای قنواتی: ۰۹۰۱۹۰۷۱۷۷۴

۰۹۳۹۲۰۲۱۲۳۸

نمایندگی فروش دستگاه در اروپا

آقای مجید پوراحمد: ۰۰۳۹۱۱۶۶۹۹۳۱۸

Whatsapp: +39336204205

magidsrl@hotmail.it

بخش فروش دستگاه (دفتر مرکزی)

۰۲۱-۲۲۹۸۶۳۵۶ داخلی ۱

۰۹۱۲۳۰۹۵۲۰۲ Telegram

٠٩١٢۴١٧۶٢١٣ Telegram

مدیریت

۰۲۱-۲۲۹۸۶۳۵۶ داخلی ۳

۰۹۳۶۱۲۷۶۶۱۱

dcpsco@hotmail.com

Whatsapp: +989361276611