۲۴ اسفند فروشگاه روغنکده ۳۱۳ خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۴۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران

مشتری : آقای عطا

تاریخ نصب : ۱۳۹۵

سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۴۵ به فروشگاه روغنکده ۳۱۳ با مدیریت جناب آقای عطا در اتوبان بعثت تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن، اعلام رضایت خود را از محصولات شرکت ایران کلدپرسینگ ابراز نموده اند.

ایران کلدپرسینگ آرزوی موفقیت در صنعت روغن کشی را برای این مجموعه دارد.