۱۳ اسفند فروشگاه انگیزه خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران

مشتری : آقای رسولی

تاریخ نصب : ۱۳۹۵

سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ به فروشگاه انگیزه با مدیریت جناب آقای رسولی در محله خانی آباد تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن، اعلام رضایت خود را از محصولات شرکت ایران کلدپرسینگ ابراز نموده اند.

ایران کلدپرسینگ آرزوی موفقیت در صنعت روغن کشی را برای این مجموعه دارد.

دستگاه روغن کشی پرس سرد