۱۳ بهمن فروشگاه طهماسبی خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در تهران

مشتری : آقای طهماسبی

تاریخ نصب : ۱۳۹۵

سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۶۵ به فروشگاه طهماسبی با مدیریت جناب آقای طهماسبی در محله علی آباد شهر تهران تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن، اعلام رضایت خود را از محصولات شرکت ایران کلدپرسینگ ابراز نموده اند.

ایران کلدپرسینگ آرزوی موفقیت در صنعت روغن کشی را برای این مجموعه دارد.