۰۴ اسفند فروشگاه نوری خریدار دستگاه های روغن کشی پرس سرد ۳۵ و ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در کرج

مشتری : آقای نوری

تاریخ نصب : ۱۳۹۵

سفارش دستگاه های روغن کشی پرس سرد ۳۵( ۳ دستگاه ) و ۶۵ ( ۱ دستگاه) به فروشگاه نوری با مدیریت جناب آقای نوری در شهرستان کرج تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن، اعلام رضایت خود را از محصولات شرکت ایران کلدپرسینگ ابراز نموده اند.

ایران کلدپرسینگ آرزوی موفقیت در صنعت روغن کشی را برای این مجموعه دارد.