۲۲ اسفند فروشگاه ناب کرمان خریدار دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ و ۶۵

دستگاه روغن کشی پرس سرد در کرمان

مشتری : آقای قاسمی

تاریخ نصب : ۱۳۹۵

سفارش دستگاه روغن کشی پرس سرد ۳۵ و ۶۵ به فروشگاه ناب با مدیریت جناب آقای قاسمی در شهرستان کرمان تحویل ایشان گردید. همچنین مدیریت محترم این فروشگاه پس از دریافت دستگاه مدنظر خود و استفاده از آن، اعلام رضایت خود را از محصولات شرکت ایران کلدپرسینگ ابراز نموده اند.

ایران کلدپرسینگ آرزوی موفقیت در صنعت روغن کشی را برای این مجموعه دارد.