دستگاه گردو شکن و بادام شکن

دستگاه گردو شکن و بادام شکن گروه ایران کلدپرسینگ با کیفیت عالی و عملکرد فوق العاده پوست سخت گردو و بادام را شکسته و مغز گردو و بادام را سالم تحویل می دهد.

ظرفیت ۵۰۰ کیلو در ساعت
مصرف برق ۱٫۵ کیلووات تک فاز