فیلتر پرس

فیلتر پرس ساخت گروه ایران کلد پرسینگ جهت جدا سازی مواد معلق جامد در روغن و با ظرفیت ۱ تن در ساعت ، قابل عرضه به خطوط تولید روغن کشی می باشد .